21080

GIS-Technologies Use to Analyse the Results of Monitoring of the Zmiinyi Island and the Adjacent Black Sea Shelf

*Ye. Gazyetov, V. Medinets, S. Snihirov,I. Suchkov, A. Buyanovskiy,Y. Nazarchuk, E. Cherkez, S. Medinets, I. Soltys (Odesa National I. I. Mechnikov University, Ukraine)

21080_Poster_21080_Geoinformatics_2021

Leave a Reply